კატეგორია: რჩევები

7 შეცდომა, რომელსაც ქართველი დედა ბავშვის აღზრდისას უშვებს

ამ­ქვეყ­ნად ყვე­ლა­ზე მე­ტად მო­რა­ლის­ტე­ბი არ მომ­წონს, ამი­ტომ მო­რა­ლის კი­თხვად რომ არ გა­მო­მი­ვი­დეს, თა­ვი­დან­ვე გე­ტყვით – თა­ვა­დაც ქარ­თვე­ლი დედა ვარ და თა­ვა­დაც და­მიშ­ვია ის შეც­დო­მე­ბი, რო­მელ­ზეც ქვე­მოთ ვი­სა­უბ­რებ და ეს ჩემი გა­მოს­ვლაც ძა­ლი­ან მინ­და გა­მოც­დი­ლე­ბის გა­ზი­ა­რე­ბად ჩათ­ვა­ლოთ მხო­ლოდ. რამ­დე­ნიც არ უნდა ვი­ძა­ხოთ, “რაც მა­მას უნდა”, ქარ­თვლის დე­დის როლი მა­ინც უმ­თავ­რე­სად რჩე­ბა სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში. არის რა­ღა­ცე­ბი, რა­საც სკო­ლა­ში […]

Read Post
Updated: სექტემბერი 16, 2019 — 7:25 pm