რომანი

Home რომანი

No posts to display

ფოტოები

სხვადასხვა

კასპში 7 თვის შვილის მკვლელობაში მსჯავრდებულ არასრულწლოვან დედას შეზღუდული შერაცხადობა დაუდგინდა

კას­პში 7 თვის შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა­ში მსჯავ­რდე­ბულ არას­რულ­წლო­ვან დე­დას ფსი­ქი­ატ­რი­უ­ლი ექ­სპერ­ტი­ზის დას­კვნით, შე­ზღუ­დუ­ლი შე­რა­ცხა­დო­ბა და­უდ­გინ­და. ამის შე­სა­ხებ „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ ინ­ფორ­მი­რე­ბულ­მა წყა­რომ აც­ნო­ბა. აღ­ნიშ­ნულ ფაქტთან და­კავ­ში­რე­ბით არ სა­უბ­რობს...